Vítejte na našich stránkách!

Naše firma byla založena v roce 2002 a je členem Společenstva kominíků České republiky. Většinu svých kominických prací provádíme na území hlavního města Prahy. V současné době se ale prosazujeme i na Humpolecku, kde provádíme především revize plynových kotlů.

Nabízíme široké spektrum služeb, jako např. vložkování komínů, čištění komínů, periodické prohlídky, osazování kouřovodů, kolaudace komínů, poradenskou činnost k problematice komínů, kouřovodů a připojování spotřebičů paliv na základě nejnovějších zkušeností a dostupných technologií…


* Od 1.2.2008 Vstupuje v platnost ČSN 734201:2008 Komíny a kouřovody - Navrhování, provádění a připojování spotřebičů paliv, která nahrazuje předchozí nornu ČSN 734201:2002